„Национално представителните организации на българските работодатели твърдо вярват, че само зрели и балансирани индустриални отношения и ефективен социален диалог могат да осигурят устойчиви конкурентни предимства и равен и ефективен достъп до социални права на всички граждани. По тази причина, ние сме активно ангажирани с реалното изпълнение на всички елементи на Европейския стълб на социалните права, заедно с нашите партньори – синдикатите. Това е много важен ангажимент, който може да бъде изпълнен, само ако всички социални партньори в България имат доказан демократичен мандат и ако социалният диалог е запазено автентичен и чист от всякакви политически влияния“.

Това заяви в свое изказване главният секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Европейския център на предприятията, оказващи услуги от общ интерес СЕЕР д-р Милена Ангелова по време на дискусия за бъдещия План за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права. В обсъждането, което е организирано от Европейската Комисия, в рамките на серия консултации на Никола Шмит, европейския комисар с ресор „Работни места и социални права“, участие взеха и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, председателят на КНСБ Пламен Димитров, както и представители на граждански организации.

„Българските работодатели подкрепят последователен и балансиран подход, насочен към справяне с отрицателните ефекти от разпространението на Ковид-19 и към възстановяване на устойчивостта и икономическия растеж. За справяне с кризата е от изключително значение да се гарантира, че компаниите не са непропорционално натоварвани с допълнителни административни изисквания и разходи, особено по време, когато е необходимо да съсредоточат своите ресурси във възстановяването и осигуряването на устойчивост. Приветстваме инициираната широка дискусия от ЕК с всички държави членки, региони и национални социални партньори, тъй като за работодателските организации Стълбът трябва да се основава в по-малка степен на европейско законодателство. По-скоро той трябва да насърчава националната отговорност към прилагането на принципите, залегнали в него посредством Европейския семестър“, каза още д-р Ангелова по време на дискусията.

Планът за действие по изпълнението на Стълба следва да бъде управляван, изпълняван и наблюдаван в рамката на Европейския семестър и националните програми за реформи, тъй като те са доказано ефективен и действен инструмент.

По думите ѝ организациите на работодателите виждат потребност от повече гаранции на европейско равнище за улеснен достъп до европейския пазар на труда на квалифицирани граждани от трети страни и подкрепа за предотвратяването на изтичането на мозъци – специално от страните от Централна и Източна Европа. Според нея ще е по-добре, ако държавите членки имат повече свобода при наблюдаване и подобряване техните съответни рамки за определяне на минимални заплати посредством специфичните национални препоръки. Това ще даде възможност да бъдат предприети много важни стъпки на национално равнище като финализиране на договарянето на механизъм за обективно определяне на минимална работна заплата, отмяна на класовете и планираното като временно задължение, вменено на работодателите да плащат първите 3 дни болнични.

Според д-р Милена Ангелова новата инициатива за прозрачност на заплащането не трябва да застрашава правото на бизнеса да бъде иновативен при привличането и задържането на все по-оскъдните човешки ресурси, като настоява за разкриването на елементи от стратегиите за човешките ресурси и иновативни мотивационни инструменти. От преразглеждане пък има нужда Директивата за командироване на работниците, която е показала множество недостатъци, както и целия Пакет мобилност.

По време на онлайн дискусията д-р Ангелова засегна и въпроса за намаляването на въглеродните емисии в българската икономика. По думите ѝ страната ни ще има сериозни трудности при осъществяването на всяка цел над обявените първоначално 40% (които в момента се движат към 55 %) за намаляване на въглеродните емисии, тъй като нашата икономика е силно енергийно интензивна и твърде зависима от енергия от изкопаеми горива. Тя допълни, че предвид платената вече от България цена за присъединяваме към ЕС – затварянето на ядрени енергийни мощности, държавата ни ще се нуждае от повече подкрепа, ако целта бъде повишена, включително административна подкрепа от страна на ЕК за прекратяването на непазарни енергийни договори.

Цялата позиция на българските работодатели, представена от г-жа Ангелова, може да намерите в приложение ТУК.