В качеството си на заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет д-р Милена Ангелова взе участие в уебинар на тема „Банковите регулации в променената среда – Прилагане на Базел III в Европа“. Онлайн дискусията беше организирана от Европейския парламентарен форум за финансови услуги. Участие взеха още главният изпълнителен директор на Европейската банкова федерация Вим Мийс, заместник-председателят на ЕП Отмар Карас, представители на Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари, Европейския банков институт, банки и банкови асоциации.

На уебинара беше обсъдено как споразумението от Базел ще помогне или възпрепятства възстановяването на Европа, ролята на банките по време на COVID кризата и последващото възстановяване от нея,  както и отражението, което Базел III ще окаже на следващия пакет на ЕС от банкови мерки.

Според д-р Милена Ангелова стабилната и устойчива финансова система е крайъгълният камък за създаване на европейска политика, чрез която да се осигурят мощни инструменти за защита на икономическото развитие и запазване на работните места. За да се възстанови бързо Европа не трябва да оставя никой зад себе си, а да насочва подкрепата към онези, които се нуждаят най-много от нея.

С настъпването на пандемията от COVID-19 светът се изправи пред дълбоки и безпрецедентни промени и всяка мярка и политика, която цели намаляване на риска във финансовия сектор и повишаване на устойчивостта трябва да бъде приветствана. Това важи и за пакета от мерки, залегнали в споразумението „Базел III“. ЕИСК приветства решението за отлагане на пълното имплементиране на споразумението за януари 2021 г., което дава възможност за събиране на допълнителна информация в тази обстановка и извършване на цялостен анализ и последваща оценка, които ще доведат до взимане на релевантни решения.

По думите на д-р Ангелова продължителността и дълбочината на рецесията след COVID кризата тепърва предстои да се види, но вече е очевидно, че тя засяга всички аспекти на микро- и макропруденциалното регулиране. Въпреки това, до момента актуализираната регулаторна рамка е преминала теста и е доказала, че банките са част от решението, а не част от проблемите на глобалната рецесия. В комбинация с бързата реакция на глобалните и европейските регулатори, които са коригирали излезли наяве регулаторни несъответствия, е била дадена възможност на банките да подкрепят реалната икономика.

Д-р Милена Ангелова допълни още, че в настоящата ситуация всяко увеличаване на капиталовите изисквания за банките ще намали способността им да подкрепят бизнеса и гражданите. Може би е време да се преразгледа прилагането на рамката за финализиране на Базел III, за да се извлекат поуките от кризата и да се направи преоценка на въздействието му в светлината на икономическото въздействие на COVID кризата и свързаните с това основни цели за икономическо възстановяване в Европейския съюз.