Институтът за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) има удоволствието да Ви покани на официалното си представяне. Събитието ще се състои на 3 декември (понеделник) от 16:00 часа в заседателната зала на АИКБ на адрес: 1527 София, ул. „Тракия“ №15.

Участие в срещата ще вземат проф. Стефан Петранов, председател на УС на ИнУИР, доц. Теодор Дечев, изпълнителен директор на ИнУИР и г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.

По време на срещата ще се направи презентация, на която ще се разгледа „наследството” на бипартитния социален диалог и колективното договаряне в България, както и перспективите пред него и потенциалният му принос за постигане на икономически растеж.

Институтът за устойчиво икономическо развитие е създаден в началото на 2018 г. Основната му цел е чрез изследвания и специализирани програми да работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България, както и за развитието на индустриалните отношения и за укрепването на социалния диалог. ИнУИР ще работи и за укрепване на партньорството между бизнеса, държавата, социалните партньори, общините и организациите на гражданското общество.

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме. Вашето присъствие е важно за нас!