Презентации

„ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ – ВРЕДЕН ЗА ОБЩЕСТВОТО ФЕНОМЕН“

Автор: Асоциацията на индустриалния капитал в България

Наследството на колективното договаряне в България и перспективите пред него

Автор:  Доц. д-р Теодор Дечев

Модели  за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения „Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд“

Aвтор: Проф. д-р Стефан Петранов

Модели  за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения „Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд“

Автор: Доц. д-р Теодор Дечев

Theme by Anders Norén