2005

КТД в областта на отбраната (09.12.2005) 2005 – 2007

КТД в областта на хазарта (05.12.2005) 2005 – 2007
– Колективно споразумение в областта на хазарта

КТД в системата на ИАСРЖ (01.12.2005) 2005 – 2007

КТД към Агенция „Социални дейности на МО“ (29.11.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в металоиндустрията (06.10.2005) 2005 – 2007

БКТД в областта на енергетиката (30.09.2005) 2005 – 2007

Споразумение в системата на Агенция по заетостта (24.08.2005) 2005 – 2007
Анекс към Споразумението на КТД

БКТД за работещите в системата на Национален център за аграрни науки (27.07.2005) 2005 -2007

КТД за служителите в Национално сдружение „Благоустройство и комунално стопанство“ (21.06.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в БНР (31.05.2005) 2005 – 2007

КТД „Железопътна инфраструктура“ (30.05.2005) 2005 – 2007

КТД за служителите в НЗОК (12.05.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси (03.05.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в системата на БДЖ (21.04.2005) 2005 – 2007

КТД за бранш „Туризъм“ (07.04.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в системата на МВР (25.02.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в Агенция „Митница“ (07.02.2005) 2005 – 2007

КТД за работещите в отрасъл „Горско стопанство“ (28.12.2004) 2005 – 2007

БКТД за работещите в пивоварния бранш (27.12.2004) 2005 – 2007

Theme by Anders Norén