Мисия и цели

МИСИЯ

Ние от ИнУИР работим за устойчивото икономическо развитие и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България. Мисията ни активно да насърчаваме предприемачеството, е водеща във всичко, което правим.

Чрез организиране, подпомагане и изпълняване на изследвания и програми, свързани с устойчивото икономическо развитие, антимонополното законодателство и доброто корпоративно управление, ние се стремим да повишим конкурентоспособността и реиндустриализацията на българската икономика.

Важна част от ядрото на нашата мисия е подпомагането с научно-изследователски, популяризаторски и информационни средства на развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България.

В изследванията и разработките си целим постигане на научно-приложни резултати на високо академично ниво, които биха били от полза за българския бизнес и с които Фондацията ще се гордее.

За нас информираността е най-добрият инструмент.

ЦЕЛИ

Основните цели, които Фондацията си поставя са:

а. Да способства за устойчивото икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаване на предприемачеството,  повишаване на конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика и подпомагане дейността на икономическите субекти в съответствие с най-добрите практики;

б. Да спомага за развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България, включително и чрез идентифициране на най-добри практики от световния и европейския опит;

в. Да събира, анализира и предоставя информация, изследва и прави оценка на създаването и прилагането на административните актове и законите свързани с подобряване на антимонополното законодателство и корпоративното управление;

г. Да създава иновативни практики и развива социални и технически иновации, подпомага и изпълнява публични и граждански инициативи, проекти, изследвания и разработки в областта на устойчивото икономическо развитие, антимонополното законодателство и корпоративното управление;

д. Да развива и укрепва партньорството между бизнеса, държавата, общините и организациите на гражданското общество на национално, регионално и международно ниво, като насърчава диалога и взаимодействието за постигане целите на фондацията.

Theme by Anders Norén