Ръководство

Фондация „Институт за устойчиво икономическо развитие“ (ИнУИР) се управлява от управителен съвет, съставен от 5 лица, с мандат 3 години.

Проф. д-р Стефан Петранов – председател на УС

Проф. Богдан  Угърчински– член на УС

Проф. Елка Тодорова– член на УС

Д-р Милена Ангелова– член на УС

Д-р Милчо Близнаков– член на УС

Доц. д-р Теодор Дечев – изпълнителен директор

Theme by Anders Norén