Възможността да анализираме едновременно прякото отражение на пандемията COVID-19 върху заетостта в България, при това в сравнителен план със страните от ЕС, а също така и да отчетем нагласите и усещанията на самите заети по отношение на евентуално настъпващите промени в статуса им на заетост, дължим на благоприятния факт, че разполагаме с данни, с емпиричен материал, отразяващ въздействието на пандемията върху заетостта и труда точно през месеците април и юли 2020 година, както и данни получени една година по-късно през лятото на 2021 година.

Тези данни (особено данните за 2021 година) изобщо не са осмислени до край и буквално сами със съществуването си „искат“ от изследователите коментари и анализи върху тях. Вижте ги с  подробности в документа:

„Помощен доклад към Становище на Икономическия и социален съвет на Р. България на тема: „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“.