Презентации

Съотношение на брутния вътрешен продукт (БВП – в евро) спрямо годишния размер на минималната работна заплата (МРЗ – в евро)
– за страните от Централна и Източна Европа за периода 2000 – 2020 г. в графики;
– за страните от „Стара“ Европа за периода 2000 – 2020 г. в графики.
Съотношение на годишна МРЗ към БВП на глава от населението за 2019 г.
Автор:  Доц. д-р Теодор Дечев, ИнУИР

„ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ – ВРЕДЕН ЗА ОБЩЕСТВОТО ФЕНОМЕН“
Автор: Асоциацията на индустриалния капитал в България

Наследството на колективното договаряне в България и перспективите пред него
Автор:  Доц. д-р Теодор Дечев

Модели  за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения „Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд“
Aвтор: Проф. д-р Стефан Петранов

Модели  за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения „Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд“
Автор: Доц. д-р Теодор Дечев

Theme by Anders Norén