Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) включи в Плана за дейността си през 2021 г. разработване по собствена инициатива на становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“. Разработването на становището бе разпределено на Комисията по икономическа политика и Комисията по социална политика. За водеща комисия по подготовката на проекта на становището бе определена Комисията по икономическа политика и за докладчици – Ивелин Желязков, Ваня Григорова и Георги Георгиев.

На пленарна сесия от 30.06.2021 г. ИСС прие становището. Пълния му текст може да изтеглите във формат PDF или Word.

В контекста на резултатите, може да се твърди, че има източване на държавния бюджет и на домакинските бюджети, което се е случвало и продължава да се случва през ключовата процедура по установяване на наличието на вируса в човешкия организъм – PCR теста. А дълбоката причина за това е дългогодишното оттегляне на държавата от основни дейности като здравеопазването, профилактиката и проследяването на заболеваемостта, което обезкърви публичното здравеопазване и по отношение на кадрите, и по отношение на оборудване и сграден фонд.

Затрудненият достъп до тестове е и в основата на широкото разпространение на COVID-19 в страната, което има човешка, социална и икономическа цена.