2010

КТД  „Пътна инфрастуктура“ (01.04.2010) 2010 – 2012
отговор на ИА ГИТ по отношение на вписването на КТД

КТД в отрасъл „Търговия“ (10.02.2010) 2010 – 2011
отговор на ИА ГИТ по отношение на вписването на КТД

КТД в областта на хазарта (29.01.2010) 2010 – 2012
отговор на ИА ГИТ по отношение на вписването на КТД

Споразумение между ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ и КНСБ (27.01.2010) 2010 – 2012
отговор на ИА ГИТ по отношение на вписването на споразумението

БКТД в системата на „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ (26.01.2010) 2010 – 2012
отговор на ИА ГИТ по отношение на вписването на БКТД

КТД в отрасъл „Отбрана“ (2010)
отговор на ИА ГИТ по отношение на вписването на КТД

КТД за работещите в системата на ИАСРЖ (01.01.2010) 2010-2011
отговор на ИА  ГИТ по отношение на вписването на КТД

Theme by Anders Norén