2006

БКТД за работещите в пивоварния бранш (21.12.2006) 2006 – 2008

ОКТД за работещите в металоиндустрията (22.12.2006) 2006 – 2008

БКТД за работещите в бранш „Металургия“ (03.11.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в системата на НЕК (29.09.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в дървообработващата и мебелна промишленост (21.09.2006) 2006 – 2008

БКТД за работещите в производството на растителни масла и маслопродукти (28.08.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в птицевъдната промишленост (07.08.2006) 2006 – 2008

ОКТД за работещите в мелническата промишленост (01.08.2006) 2006 – 2008

КТД в областта на строителство (01.08.2006) 2006 – 2008

БКТД за работещите въъв фуражната промишленост (01.08.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в Агенцията за социално подпомагане (26.07.2006) 2006 – 2008

КТД в отрасъл електротехническа и електронна промишленост (19.07.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в „Булгартабак Холдинг“ (01.07.2006) 2006 – 2008 

БКТД за работниците в тютюновия бранш (01.07.2006) 2006 – 2008
анекс към БКТД от 01.07.2007 и 02.04. 2008

КТД в областта на народната просвета (31.05.2006) 2006 – 2008

КТД в системата на НЕК (29.05.2006) 2006 – 2008

КТД в системата на „Български пощи“ (12.05.2006) 2006 – 2008

КТД в системата на транспортното строителство и възстановяване (01.06.2006) 2006 – 2008

КТД в системата на национална ветеринарномедицинска служба (19.04.2006) 2006 – 2008

БКТД в областта на пътното строителство (17.04.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в „Проинвекс“ (14.04.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в трикотажна промишленост (01.04.2006) 2006 – 2008

КТД в отрасъл „Здравеопазване“ (27.03.2006) 2006 – 2008

БКТД за работещите в кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост – 2006 – 2008

КТД „Спортен тотализатор“ (15.03.2006) 2006 – 2008

БКТД „Целулозно-хартиена промишленост“ (15.03.2006) 2006 – 2008

КТД в медиите (23.02.2006) 2006 – 2008
– анекс към КТД в медиите от 16.10.2007 

КТД за работещите в системата на СБА (22.02.2006) 2006 – 2008

ОКТД за бранш „Транспорт“ (15.02.2006) 2006 – 2008

БКТД в системата на „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ (31.01.2006) 2006 – 2008

КТД федарация „Транспортни работници“ (09.01.2006) 2006 – 2008

 КТД в отрасъл „Търговия“ (01.01.2006) 2006 – 2007

КТД за работещите в отрасъл „Горско стопанство“ (01.01.2006) 2006 – 2008

КТД в системата на пътищата – 2006 – 2008

Theme by Anders Norén