2004

ОКТД в отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ (02.12.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в банковия сектор (02.12.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в ДА „Гражданска защита“ (24.11.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (25.10.2004) 2004 – 2006

БКТД за работещите в дървообработващата и мебелната промишленост (14.09.2004) 2004 – 2006

БКТД за работещите в бранш „Текстил“ (23.08.2004) 2004 – 2006

БКТД за работещите в мелническата промишленост (2004 – 2006)

БКТД за работещите в производството на растителни масла и маслопродукти (28.07.2004) 2004 – 2006 

КТД за бранш „Туризъм“ (22.07.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в металоиндустрията (15.07.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в НЗОК (05.07.2004) 2004 – 2006

Споразумение в областта на сладкарството (13.07.2004) 2004 – 2006

КТД за работниците в електротехническата и електронната промишленост (02.07.2004) 2004 – 2006

БКТД за работещите в тютюневия бранш (01.07.2004) 2004 – 2006

КТД за „Данъчна админиьтрация“ (17.06.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ (10.06.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в Главно управление на архивите към МС (07.06.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в НЕК (01.06.2004) 2004 – 2006
Споразумение към КТД 

КТД за отрасъл „Средно образование“ (01.06.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в отрасъл „Здравеопазване“ (25.05.2004) 2004 – 2006

КТД за бранш „Цеулозна-хартиена промисшленост“ (18.05.2004) 2004 – 2006

КТД за бранш „Металургия“ (2004 – 2006)

КТД за работещите в НЗОК (27.04.2004) 2004 – 2006

ОКТД в строителната индустрия (14.04.2004) 2004 – 2006

БКТД за работещите в пътното строителство (05.04.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в Агенция за социално подпомагане (01.04.2006) 2006 – 2008

КТД за работещите в отрасъл „Транспорт“ (31.03.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в Столична община (22.03.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в правосъдната система (15.03.2004) 2004 – 2006

КТД за работещите в системата на НВМС (11.03.2004) 2004 – 2006

Анекс към КТД за работещите в системата на „Отдих и възстановяване“ (08.03.2004) 2004 – 2006

Theme by Anders Norén