2007

БКТД  „Енергетика“ (25.10.2007) 2007 – 2009 

Споразумение по въпросите на осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (16.10.2007) 2007 – 2009

Анекс към КТД в железопътния транспорт (10.10.2007) 2007 -2009

БКТД за работещите в системата на НЦАН (01.08.2007) 2007 – 2009

KТД в подотрасъл „Благоустройство и комунално стопанство“ (26.07.2007) 2007 – 2009

КТД „Агенция по заетостта“ (23.07.2007) 2007 – 2009

Анекс към БКТД за работещите в предприятията, произвеждащи захар и захарни изделия (29.05.2007) 2007 – 2009

КТД за бранш „Туризъм“ (16.05.2007) 2007 – 2008

КТД „Железопътна инфраструктура“ (15.05.2007) 2007 – 2009

КТД за работещите в НЗОК (2007 – 2009)

Заявление към КТД за бранш „Текстил“ (20.03.2007) 2006 – 2008

Заявление към КТД за шивашката индустрия (20.03.2007) 2006 – 2008

КТД в системата на МВР (13.03.2007) 2007 – 2009

Анекс към КТД „Информационни технологии“ (01.03.2007) 2007 – 2009

Споразумение към БКТД на работещите в системата на ИАСРЖ (07.02.2007) 2007 – 2009

ОКТД за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ (01.02.2007) 2007 – 2009

КТД за работещите в системата на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (31.01.2007) 2007 – 2009

БКТД на работещите в отрасъл „Горско стопанство“ (29.12.2006) 2007 – 2009

КТД в Национален център по наркомании (27.12.2006) 2007 – 2008

 

Theme by Anders Norén