За контакт

Председател на УС:

Проф. д-р Стефан Петранов – spetranov@yahoo.com, s.petranov@zlatenlev.com

Членове на УС:

Проф.  д.с.н. Емилия Ченгелова – raf.bulgaria@gmail.com

Проф. Богдан  Угърчински – Velgraf.ltd@usa.net, ougartchinsky@gmail.com

Проф. Елка Тодорова – etodorova@unwe.bg

Проф. Маргарита Колева – stmkadetkonsult@abv.bg, margikoleva2@gmail.com

Д-р Милена Ангелова – bica@bica-bg.org, office@bica-bg.org

Д-р Милчо Близнаков – mbliznakov@abv.bg

Изпълнителен директор:

Доц. Теодор Дечев – T.dechev@bica-bg.org, t_dechev@abv.bg

Секретар:

Валерия Петрова – v.petrova@bica-bg.org

Theme by Anders Norén