2009

КТД в сферата на социалното подпомагане (04.12.2009)  2010 – 2011
– отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД на работещите в систамата на ИАРА (03.12.2009) 2009 – 2011
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД в бранш „Музика и танц“ (20.07.2009) 2009 – 2011
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД за работещите в „Железопътна инфрастуктура“ (14.07.2009) 2009 – 2011
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД между Агенция по заетостта, КНСБ и НСАС „Подкрепа“ (10.07.2009) 2009 – 2011
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД за работещите в Нациналния център по наркомании (01.07.2009) 2009 -2011 
– отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД за бранш „Железопътен транспорт“ (30.04.2009) 2009 – 2011

КТД в областта на железопътния транспорт (30.04.2009) 2009 – 2011

КТД за бранш „Железопътен транспорт“ (30.04.2009) 2009 – 2011

КТД за бранш „Транспорт“ (30.04.2009) 2009 – 2011

КТД за работници в Министреството на извънредните работи (17.04.2009) 2009 – 2011 
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

БКТД за работещиите в предприятията, произвеждащи захар и захарни продукти (15.04.2009) 2009 – 2011
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на БКТД

КТД за ДАИТС (07.04.2009) 2009 – 2011

КТД в бранш „Статистика“ (30.03.2009) 2009- 2011
отговор на ИА ГИТ във връзка с вписването на КТД

КТД за работещите  в Министерството на вътрешните работи (05.03.2009) 2009 – 2011

БКТД за бранш „Горско стопанство“ (23.02.2009) 2009 – 2011

БКТД в отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ (31.01.2009) 2009 – 2011

КТД за бранш „Металургия“ (20.01.2009)  2009 – 2011

БКТД за бранш „Текстилна промишленост“  (16.01.2009) 2009 – 2011

КТД за бранш „Национална сигурност“ (07.01.2009) 2008 – 2011

 

Theme by Anders Norén