2008

ОКТД „Строителство“ (18.12.2008) 2008 – 2010

БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост (14.10.2008) 2008 – 2010

БКТД за работещите в растително-маслената промишленост (04.10.2008) 2008 – 2010

БКТД за мелничната промишленост (01.09.2008) 2008 – 2010

БКТД  за фуражната промишленост (28.08.2008) 2008 – 2010

БКТД за птицевъдната промишленост (27.08.2010) 2008 – 2010

Допълнително споразумение към КТД „Търговия“ (26.08.2008) 2008 – 2009

КТД на работещите в системата на НВМС (05.08.2008) 2008 – 2010

БКТД „Пътно строителство“ (14.07.2008) 2008 – 2010

КТД „Транспортно строителство и възстановяване“ (07.07.2008) 2008 – 2010

КТД „Енергетика“ (03.07.2008) 2008 – 2010

КТД в областта на народната просвета (30.06.2008) 2008 – 2010

БКТД в тютюновия бранш (05.06.2008) 2008 – 2010

КТД в отрасъл „Здравеопазване“ (04.06.2008) 2008 – 2010

КТД в областта на правосъдието (22.04.2008) 2008 – 2010

БКТД за бранш „Трикотажна промишленост“ (10.04.2008) 2008 – 2010 

Споразумение за работещите в ДА „ДР и ВВЗ“ (07.04.2008) 2008 – 2010

КТД за бранш „Туризъм“ (03.04.2008) 2008 – 2010

КТД „Български пощи“ (01.04.2008) 2008 – 2010

БКТД „Целулозно-хартиена промишленост“ (31.03.2008) 2008 – 2010

КТД в областта на автомобилната индустрия (28.03.2008) 2008 – 2010

КТД за работещите в БНТ (28.03.2008) 2008 – 2009

ОКТД в сектор „Транспорт“ (27.03.2008) 2008 – 2010

БКТД в системата на „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ (29.02.2008) 2008 – 2010 и анекс към БКТД

КТД за работещите в частния охранителен сектор (14.02.2008) 2008 – 2010

БКТД за работещите в системата на ИАСРЖ (28.01.2008) 2008 – 2010

Споразумение в областта на фризьорството (10.01.2008) 2008 – 2009

БКТД в отрасъл „Горско стопанство“ (27.12.2007) 2008-2010

КТД в отрасъл „Отбрана“ (18.12.2007) 2008 – 2010

КТД „Пътна инфраструктура“ (14.12.2007) 2008 – 2010

КТД в областта на социалното подпомагане (14.12.2007) 2008 – 2010

КТД в областта на хазарта (11.12.2007) 2008 – 2010

Theme by Anders Norén